Số 10 - Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Liên hệ
Best place of Da Nang Seafood Restaurant

Get In Touch

Contact Info

Địa chỉ

Số 10 - Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại