Số 10 - Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam